Menu

Výmena okien na Dome služieb

3. október 2017Mesto Stará Turá

Realizovaná výmena okien bola financovaná z rozpočtu mesta. Výmena okien bola realizovaná na viac častí. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ: EUROWIN PRO s.r.o.,  Stará Turá

Celkové náklady: 14 091,03 €

Začiatok realizácie: júl 2014

Koniec relizácie : november 2016

 

Publikované: 3.10.2017 13:39:52 | Aktualizácia: 4.10.2017 10:09:48