Menu

Vyhovujúca kvalita vody na VN DUBNÍK

28. august 2012MsÚ Stará Turá

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín nám potvrdil, že v rámci štátneho zdravotného dozoru je kvalita vody v mikrobiologických a chemických ukazovateľov vo vodnej nádrži Dubník vyhovujúca.

Publikované: 28.8.2012 9:06:53