Menu

Verejné ponukové konanie - odpredaj ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2

25. november 2008Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá

ponúka vo verejnom ponukovom konaní na
ODPREDAJ
ŠKODU FABIA CLASSIC 1.2


Ohliadku auta je potrebné dohodnúť vopred na tel.č. 032/7461630, 032/7461631

Písomné žiadosti s uvedením cenovej ponuky posielajte v zalepenej obálke označenej
ŠKODA FABIA - NEOTVÁRAŤ" na adresu:

Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2,
916 01 Stará Turá

a to najneskôr do 8.12.2008

Bližšie informácie na č. tel. 032/7461630, 032/7461631.


Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Publikované: 25.11.2008