Menu

Upozornenie správy cintorínov

4. september 2008Technické služby mesta Stará Turá

Dôležité upozornenie !!!

Správa cintorínov vás dôrazne žiada,
aby ste pre miesta posledného odpočinku svojich pozostalých na našich mestských cintorínoch
uzatvorili zmluvy o prenájme týchto hrobových miest a tým si splnili zákonnú povinnosť.

Zmluvy sa uzatvárajú v stredu a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 v Dome smútku Stará Turá
(tel.: 032 / 776 3824).

Publikované: 4.9.2008