Menu

Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €)

10. október 2017Mesto Stará Turá


Nebola realizovaná žiadna zákazka.

Publikované: 10.10.2017 9:22:58