Menu

Rekonštrukcia spevnenej plochy a miestnych komunikácií na autobusovej stanici

13. september 2017Technické služby mesta Stará Turá

Financované z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume:
- v roku 2016: 23 984,65 €

Dodávateľ: CESTY NITRA a.s. Nitra, TSST

Išlo o združenú investíciu - výmena povrchu asfaltového na autobusovej stanici a priliehajúcej komunikácie.

Začiatok realizácie: 6/2017
Koniec realizácie: 7/2017

Publikované: 13.9.2017 10:56:07 | Aktualizácia: 14.9.2017 12:24:58