Menu

Projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

9. január 2017Technické služby mesta Stará Turá

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 92.329,16 €. Išlo o rekonštrukciu miestnych komunikácii v úsekoch: časť úseku miestnej časti Papraď, Ul. Hviezdoslavova – chodník + komunikácia horná, priestor pred Domom smútku.

Dodávateľ: Cesty Nitra, s. r. o.

Realizácia: 10-12/2016
 

Publikované: 9.1.2017 | Aktualizácia: 20.6.2017 17:53:05