Menu

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Stará Turá

12. september 2017Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá podalo na Ministerstve financií SR "Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Domu smútku Stará Turá"  v marci 2017.

Dotáciu sme žiadali na výmenu okenných a dverových výplní na obradnej sieni domu smútku vo výške 13 500,00 €.
 

V prípade poskytnutia dotácie sa mesto bude podielať na tejto rekonštrukcii  sumou 9 120,00 €  z vlastného rozpočtu.

 

 

 

 

Publikované: 12.9.2017 13:19:29 | Aktualizácia: 12.9.2017 13:44:08