Menu

Projekt "Vybavenie 5 odborných učební UP a zariadenie do učební v Základnej škole Stará Turá"

19. december 2014ZŠ Stará Turá

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami v celkovej sume 225 000,00 €

Dodávateľ: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Realizácia: Rok 2014

 

Publikované: 19.12.2014