Menu

Projekt "Ul. Jiráskova - spevnená plocha"

17. október 2014Technické služby mesta Stará Turá

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 7 000 €.

Dodávateľ: Technické služby Stará Turá

Išlo o rekonštrukciu trávnatých plôch v sídlisku na Ul.Jiráskovej na spevnenú plochu

Realizácia: 9/2014

 

Publikované: 17.10.2014