Menu

Projekt: Oprava spevnenej plochy pri Dome služieb

18. september 2015Technotur s.r.o.

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Spoločnosť GAZDA postavila novú predajňu s parkovacími miestami. Nové parkovacie miesta výškovo nekomunikovali s jestvujúcou spevnenou plochou Domu služieb, ktorá sa využíva na zásobovanie prevádzok a zostala nefunkčná. Z uvedeného dôvodu sme zhotovili novú spevnenú plochu, ktorá výškovo nadväzuje na parkovné miesta GAZDA a bola odvodnená do dažďovej kanalizácie.

 

 

Zhotoviteľ : Viliam Petrovič - UNISTAV, Lubina

Náklad : 6 878  € s DPH

Začiatok realizácie : august  2015

Koniec realizácie : august 2015

Publikované: 18.9.2015