Menu

Projekt: Dom špecialistov, zariadenie KOS

15. august 2014Technotur s.r.o.

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Náklad: 36 066 € s DPH

Zhotoviteľ:  KLIMASOFT s. r. o., Piešťany

Začiatok realizácie: júl 2014

Koniec realizácie: september 2014

Technický popis:  jestvujúce technologické zariadenie odovzdávacej stanice /OST/ Domu     špecialistov bolo po technickej a ekonomickej životnosti, a tak sa ho prevádzkovateľ rozhodol nahradiť novou modernou technológiou, domovou kompaktnou odovzdávacou stanicou /KOS/  ÚK a TÚV typu Decon  WLH 180W110. Požadované funkcie vykurovania a prípravy teplej vody zabezpečuje nainštalovaný riadiaci systém firmy Delta Controls, ktorý komunikuje s centrálnym dispečingom, umiestneným na CPK, nepretržite. Obdobné stanice sú nainštalované na odberných miestach v rámci celkovej modernizácie tepelného hospodárstva. 

Publikované: 15.8.2014