Menu

Projekt Cyklochodník „Sám s priateľmi, či rodinou na bicykloch pod Javorinou - okruh pod Javorinou v k.ú. Stará Turá“

7. november 2014Mesto Stará Turá

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a z rozpočtu mesta Stará Turá.

Projekt rieši modernizáciu cyklotrasy, opravu vybraných úsekov jestvujúcich lesných ciest, značenie značkami a výstavbu prístrešku. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Jozef Podolan, Stará Turá.

Celková výška výdavkov: 21 540,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 05/2014

Skončenie realizácie projektu: 10/2014

 

Publikované: 7.11.2014