Menu

Posledná rozlúčka s Františkom KOSTKOM dňa 14.11.2017

13. november 2017ZPOZ Stará Turá

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 61 rokov

 zomrel občan nášho mesta, pán

František KOSTKA

z Ul. SNP č. 265/11.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční
v utorok 14. novembra 2017 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jeho pamiatke!

Publikované: 13.11.2017 10:49:18