Menu

Posledná rozlúčka s Elenou ČERNÁKOVOU dňa 15.1.2018

12. január 2018ZPOZ Stará Turá

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 63 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Elena ČERNÁKOVÁ


z Ul. Štúrovej č. 687/44. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v pondelok 15. januára 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jej pamiatke!

Publikované: 12.1.2018 7:48:17 | Aktualizácia: 12.1.2018 7:50:40