Menu

Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2012

19. september 2012Mesto Stará Turá


Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.09.2012 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2012 a k predloženým materiálom nemalo pripomienky.

 

K stiahnutiu

Publikované: 19.9.2012 23:39:42