Menu

oznámenie o doručení písomností - Durec, Majtas, Kolárová Andrea, Kolárová Simona

29. september 2017MsÚ Stará Turá

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  29. septembra 2017  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Pavol Durec, nar. 1980

Ľuboš Majtas, nar. 1990

 

najneskôr však  do 17. októbra 2017


Andrea Kolárová, nar. 1991

Simona Kolárová, nar. 1997

 

najneskôr však  do 30. októbra 2017

Publikované: 29.9.2017 11:11:00