Menu

Oznam - nájomná zmluva za hrobové miesto a poplatok za nájom

4. október 2012Technické služby mesta Stará Turá


 OZNAM

Žiadame občanov,ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu a nezaplatili poplatok za nájom hrobového
miesta
pre svojich pozostalých na obidvoch cintorínoch,
aby tak urobili vždy v stredu a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h
v
Dome smútku v Starej Turej.

 

 

Publikované: 4.10.2012 11:19:47