Menu

Oprava strechy na bývalých DJ na Mýtnej ul. 558/10

25. október 2017Mesto Stará Turá

Realizovaná  akcia bola financované z rozpočtu mesta. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ: Vladimír Černák, Stará Turá

Celkové náklady: 3 314,53 € s DPH

Začiatok realizácie: júl 2013

Koniec realizácie: júl 2013

 

Publikované: 25.10.2017 9:47:31 | Aktualizácia: 25.10.2017 10:09:40