Menu

Oprava strechy na bývalých DJ na Jiráskovej ul. 168

25. október 2017Mesto Stará Turá

Realizovaná  akcia bola financované z rozpočtu mesta. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ:  Vladimír Černák, Stará Turá

Celkové náklady:  2 723,76 € s DPH

Začiatok realizácie:  júl 2013

Koniec realizácie:  júl 2013

 

Publikované: 25.10.2017 10:13:29