Menu

Oporný múr za bytovým domom Hlubockého 306

16. december 2016Mesto Stará Turá

Realizovaná akcia bola financovaná z rozpočtu mesta Stará Turá. Jedná sa o výstavbu oporného múru za bytovým domom Hlubockého č. 306.

Zhotoviteľ : STINEX s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Náklad: 28 016,45 €

Začiatok realizácie: november 2015

Koniec realizácie: október 2016

Publikované: 16.12.2016 9:36:13 | Aktualizácia: 22.6.2017 11:27:41