Menu

Odvolanie zákazu zakladania ohňov

24. november 2011Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

odvoláva

zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne

pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý ministerstvo vydalo rozhodnutím z 10. novembra 2011.

Publikované: 24.11.2011 10:34:07