Menu

Návrh VZN č. 6/2017 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá...

28. november 2017Mesto Stará Turá

Publikované: 28.11.2017 15:37:08 | Aktualizácia: 28.11.2017 15:43:03