Menu

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

3. apríl 2018Mesto Stará Turá

Publikované: 3.4.2018 11:54:55 | Aktualizácia: 3.4.2018 11:57:55