Menu

Jednotkový koeficient na rok 2017 - financovanie originálnych kompetencií

31. január 2017Mesto Stará Turá

Výška jednotkového koeficientu pre rok 2017 je 78,87 EUR.

Výpočet jednotkového koeficientu:
  0,4 *1 764 524 000/8 948 638,6  = 78,87 € na rok  na 1 prepočítaného žiaka

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017 nájdete tu:  http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11272

Konkrétne údaje pre SR sú nasledovné:

  • výnos dane z príjmov FO : 1.764 524.000,00 eur
  • prepočítaný počet detí: 8.948.638,6
  • časť určená  na školstvo: 40% z podielových daní

Výpočet jednotkového koeficientu:
(0,40 x výnos dane z príjmov FO SR : prepočítaný počet žiakov  k 15.9.2016 ), t.j. (0,40 x 1.764 524.000 €) : 8.948.638,6= 78,87 eur

Výška jednotkového koeficientu 2017 pre Starú Turú  je 79,52 eur.

 

Publikované: 31.1.2017 11:42:34 | Aktualizácia: 30.8.2017 10:32:07