Menu

Inštitút osobitného príjemcu

30. január 2017Mesto Stará Turá

Inštitút osobitného príjemcu upravujú právne normy, na základe ktorých vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa, dávku a príspevky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok. Oddelenie sociálnych vecí vykonáva funkciu osobitného príjemcu uvedených dávok, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana
Publikované: 30.1.2017 10:11:45 | Aktualizácia: 7.6.2017 8:25:42