Menu

Dni jesenného zberu

2. október 2017Technické služby mesta Stará Turá

Technické služby v rámci jesenného zberu  organizujú:

1. zber veľkorozmerného odpadu
2. zber biologického odpadu
3. zber nebezpečného odpadu


1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU
pre rodinné domy a priľahlé časti

V dňoch od pondelka 2. októbra  do  nedele 8. októbra 2017 budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkorozmerné  kontajnery.

Čo patrí do veľkoobjemového kontajnera:
Starý nábytok - postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace, dvere, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje) , biologický odpad (trávu,  konáre, lístie).

Dňa 8. októbra (nedeľu) sa budú dni jesenného zberu  končiť a kontajnery sa budú  zo stanovíšť odvážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné  kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.
Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vyvážať celoročne do Zberného dvora.

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA    :    07:00 – 13:30
STREDA    :    07:00 – 17:00
SOBOTA    :    08:00 – 12:00


Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného zberu od 2. októbra– do 8. októbra 2017:
 

 • Trávniky - pri bývalom obchode     
 • Súš - pri autobusovom otoči   
 • Topolecká - pri bývalom Kultúrnom dome
 • Papraď - pri odbočke na Podlipovec
 • Durcova dolina - pri zástavke
 • Drgoňova dolina - oproti požiarnemu cvičisku                                                                                                 
 • Černochov vrch - na autobusovom otoči
  • St. Turá - Drahy
  • St. Turá – Kujanovec                                                                                                                                          
  • St. Turá – Sídlisko nad Chiranou
  • St. Turá – Dom Kultúry

V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 152. JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

Od 2. októbra do 13. októbra 2017 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať!!!

 

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

                                                                                                           7. októbra 2017


Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

Podmienky tohto zberu:

 • Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.
 • Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať. Kontajner umiestnený za DOMOM KULTÚRY NESLÚŽI na nebezpečný odpad.
 • Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.
 • Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:
 • Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne vysávače, rádia, telefóny, rýchlo varné kanvice, žehličky, šporáky, batérie akumulátory, staré farby, riedidlá a iné.....Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín - 07.10.2017:

Stará Turá               09.00 – 13.00     parkovisko za Domom kultúry Javorina

Trávniky                 09.00 – 09.20     pri bývalom obchode

Súš                          09.30 – 09.50     pri autobusovom otoči

Topolecká               10.05 – 10.25     pri bývalom Kultúrnom dome

Koštialova dol.       10.35 – 10.55     pri dome p. Černáka

Papraď                    11.05 – 11.25     pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina       11.35 – 11.55     pri zastávke

Drgoňova dolina     12.05 – 12.25    oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch      12.30 – 12.45    pri autobusovom otoči

Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!
Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín v čas oznámime.

Publikované: 2.10.2017 13:44:00 | Aktualizácia: 2.10.2017 15:02:51