Menu

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií v meste Stará Turá a elektronická adresa na doručovanie oznámení

17. august 2017Mesto Stará Turá

Publikované: 17.8.2017 10:52:09 | Aktualizácia: 29.9.2017 10:58:33