Menu

2500 hodín strávených na priechodoch

18. september 2017Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Po dvojmesačnej prestávke sme sa 4. Septembra ráno približne pol hodinku pred slávnostným príhovorom riaditeľky základnej školy, postavili na priechody pre chodcov v okolí tohto vzdelávacieho inštitútu.

Tak ako takmer každý deň v roku, keď nám to momentálna situácia dovolí, chceme sa postarať predovšetkým o bezpečnosť žiakov prvého stupňa, ale aj ostatných občanov nášho mesta. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o dôležitú činnosť. Zo skúsenosti vieme, že vodiči akosi automaticky spomalia, keď vidia reflexnú vestu a uniformu mestského policajta. Ohľaduplne zastavia a trpezlivo vyčkajú, kým deti, niekedy v sprievode rodičov, prejdú cez priechod. Ďakujeme im za trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Za 26 rokov fungovania mestskej polície sme si na priechodoch odstáli bez mála 2500 hodín. Je to čas venovaný prevencii pred potencionálnymi nešťastnými udalosťami, ktoré dokážu v sekunde skomplikovať život deťom a aj ich najbližším.

Sme spokojní, že počas našej prítomnosti nedošlo k žiadnej nepríjemnej udalosti. Môžeme konštatovať, že sme pracovali efektívne a prevencia splnila svoj účel. Radi by sme boli na všetkých rizikových miestach v našom meste a v správnej dobe. Nie je to však vždy možné. Snažíme sa vytipovať najrizikovejšie miesta a byť tam v pravej chvíli. Urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme mohli predísť ujme na majetku, zdraví a toho najdôležitejšieho - ľudského života. Ešte raz ďakujeme všetkým zodpovedným vodičom a občanom, ktorí si uvedomujú, že nemôžu hodiť starostlivosť o svoj majetok, zdravie a život na plecia niekoho iného.

Publikované: 18.9.2017 11:46:13 | Aktualizácia: 25.9.2017 7:05:43