Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
VZN č.2/2016 -Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá 03.03.2016
XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25. 2. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 02.03.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (I. zmena) 29.02.2016
VZN č. 1/2016-Nar. O obecných bytoch 26.02.2016
VZN č. 3/2016 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 26.02.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 18. februára 2016 23.02.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 15.02.2016 22.02.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 09.02.2016 17.02.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 11. februára 2016 16.02.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 10.02.2016 15.02.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 10. februára 2016 12.02.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 08.02.2016 11.02.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2015 19.01.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.1.2016 19.01.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 26. novembra 2015 13.01.2016
Kolektívna zmluva ZO SLOVES pri MsÚ Stará Turá pre rok 2016 11.01.2016
XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.12.2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov, zápisnica 22.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 9.12.2015 16.12.2015
XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 3.12.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 09.12.2015
VZN č. 9/2015-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 04.12.2015