Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2016 05.09.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 22. augusta 2016 23.08.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 11. augusta 2016 17.08.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 10.8.2016 16.08.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 08.08.2016 11.08.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 8. auguta 2016 10.08.2016
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 29.07.2016
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 29.07.2016
XVII.zasadnutie MsZ Stará Turá 23. 6. 2016 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 30.06.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (III. zmena) 29.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.06.2016 28.06.2016
Manuál triedeného zberu 27.06.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 31.05.2016 23.06.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 19.04.2016 23.06.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.04.2016 23.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 08.06.2016 13.06.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 09. júna 2016 13.06.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 06.06.2016 08.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 02. júna 2016 06.06.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 18.05.2015 30.05.2016