Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
zápis z komisie ZPOZ 28.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 23.11.2016 28.11.2016
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016 ZO SLOVES 24.11.2016
XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 11. 11. 2016 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 21.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 09.11.2016 14.11.2016
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 8/2016 - S 08.11.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (V. zmena) 03.11.2016
XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 27.10.2016 - uznesenia,hlasovanie a zápisnica 03.11.2016
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 - 2021 02.11.2016
VZN č. 8/2016 O obecných bytoch 28.10.2016
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 20.10.2016
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 20.10.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 13. októbra 2016 18.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 12. októbra 2016 17.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.10.2016 14.10.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 10.10.2016 13.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 05.10.2016 13.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.09.2016 23.09.2016
XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 9. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 20.09.2016
Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá 08.09.2016