Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
XXVI.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 27.4.2017- uznesenia, hlasovanie a zápisnica 09.05.2017
VZN č. 2/2017 - Nar. o peňažnom príspevku na prepravu 02.05.2017
VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za soc. služby 02.05.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 19. apríla 2017 02.05.2017
VZN č. 4/2017-Nar.o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá 28.04.2017
VZN č. 1/2017-Nar.ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta 28.04.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 18.4.2017 19.04.2017
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 18.04.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 18.04.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.4.2017 14.04.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (I. zmena) 13.04.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 12. apríla 2017 13.04.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 10.04.2017 12.04.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 05.04.2017 10.04.2017
XXV.zasadnutie MsZ Stará Turá 28.3.2017 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 04.04.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 22.03.2017 23.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 08.03.2017 14.03.2017
XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 2. 2017 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 02.03.2017
XXIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15.2.2017-uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 21.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 13. februára 2017 17.02.2017