Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
XXIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15.2.2017-uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 21.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 13. februára 2017 17.02.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 9. februára 2017 13.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 08.02.2017 10.02.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 06.02.2017 08.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 1.2.2017 03.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.01.2017 20.01.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 18.01.2017
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 18.01.2017
Kolektívna zmluva SLOVES ZO MsÚ Stará Turá 09.01.2017
XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 12. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 21.12.2016
Prehľad poskytnutých športových dotácií v roku 2016 20.12.2016
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2016 (VI. zmena) 16.12.2016
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2017 - 2019 16.12.2016
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2016 16.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.12.2016 14.12.2016
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 1. decembra 2016 07.12.2016
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 28.11.2016 01.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 24. novembra 2016 30.11.2016
zápis z komisie ZPOZ 28.11.2016