Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (VI. zmena) 15.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 13.12.2017 15.12.2017
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2017 15.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8.12.2017 12.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 5. decembra 2017 08.12.2017
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 08.12.2017
Materiály pre XXXIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14.12.2017 07.12.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 30.novembra 2017 06.12.2017
Zápis z rokovania komisie ZPOZ 23.11.2017 01.12.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu, územného plánu a dopravy, konanej dňa 27. 11.2017 30.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.11.2017 21.11.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 30.10.2017 21.11.2017
XXXII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 26.10.2017-uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 04.11.2017
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2017 (V. zmena) 31.10.2017
Materiály pre XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26.10.2017 19.10.2017
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 12.októbra 2017 17.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.10.2017 13.10.2017
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 09.10.2017 12.10.2017
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.10.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.10.2017