Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2014 20.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 16.9.2014 03.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 11. septembra 2014 26.09.2014
XXXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 25.09.2014
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2014 22.09.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (III. zmena) 22.09.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 9. septembra 2014 22.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10.9.2014 16.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravy zo dňa 2.9.2014 11.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 11.8.2014 10.09.2014
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2013 12.08.2014
XXXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 10.7.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 14.07.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (II. zmena) 14.07.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2014 10.07.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (I. zmena) 09.07.2014
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 24.6. 2014 02.07.2014
XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19.6.2014 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 01.07.2014
VZN č. 4/2014 Nar. o zriadení Mestskej polície Stará Turá 27.06.2014
VZN č. 3/2014 Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 27.06.2014
VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá 27.06.2014