Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (I. zmena) 09.07.2014
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 24.6. 2014 02.07.2014
XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19.6.2014 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 01.07.2014
VZN č. 4/2014 Nar. o zriadení Mestskej polície Stará Turá 27.06.2014
VZN č. 3/2014 Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 27.06.2014
VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá 27.06.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 12. júna 2014 17.06.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 4.6.2014 09.06.2014
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 02.06.2014 06.06.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 6.5.2014 20.05.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 6. mája 2014 14.05.2014
XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 30.04.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 14. apríla 2014 24.04.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2014 19.04.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 8.4.2014 17.04.2014
Zápisnica z komisie výstavby, ÚP a dopravy zo dňa 07.04.2014 10.04.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 2.4.2014 08.04.2014
XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 3. 4. 2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 04.04.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 13. marca 2014 21.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 11.3. 2014 14.03.2014