Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 13. marca 2014 21.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 11.3. 2014 14.03.2014
XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 11.3.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 13.03.2014
XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 20. 2. 2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 27.02.2014
VZN č. 1/2014 - Nar. o organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Stará Turá 21.02.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 06. 02. 2014 18.02.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 10. februára 2014 18.02.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 4.2.2014 10.02.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 4.2. 2014 05.02.2014
Zápis z rokovania Komisie ZPOZ 28.01.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 14.1.2014 24.01.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 20.1.2014 23.01.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2013 20.01.2014
XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 12. 12. 2013 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 20.12.2013
Výročná členská schôdza združenia Športové kluby mesta 18.12.2013
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2014 - 2016 16.12.2013
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2013 (II. zmena) 16.12.2013
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 9.12.2013 11.12.2013
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zo dňa 2.12.2013 09.12.2013
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 3. decembra 2013 09.12.2013