Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
VZN č. 7/2014 - Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá 29.10.2014
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 16.10.2014 27.10.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (IV. zmena) 24.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 14.10.2014 23.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 20.10.2014 23.10.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 20. októbra 2014 23.10.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2014 20.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 16.9.2014 03.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 11. septembra 2014 26.09.2014
XXXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 25.09.2014
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2014 22.09.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (III. zmena) 22.09.2014
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 9. septembra 2014 22.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10.9.2014 16.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravy zo dňa 2.9.2014 11.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 11.8.2014 10.09.2014
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2013 12.08.2014
XXXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 10.7.2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 14.07.2014
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (II. zmena) 14.07.2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2014 10.07.2014