Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
V.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.4.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 28.04.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (II. zmena) 27.04.2015
VZN č. 1/2015 Štatút mesta Stará Turá 24.04.2015
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 - S 23.04.2015
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 15.4.2015 21.04.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2015 17.04.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2015 14.04.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 8. apríla 2015 13.04.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 01.04.2015 10.04.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít zo dňa 1.apríla 2015 06.04.2015
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 26.3. 2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica 30.03.2015
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 11.3.2015 25.03.2015
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 03.03.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (I. zmena) 02.03.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie zo dňa 18.2.2015 26.02.2015
zápisnica 24.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.2.2015 16.02.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie Msz pre životné prostredie zo dňa 02. 02. 2015 10.02.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 4. februára 2015 09.02.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 02.02.2015 06.02.2015