Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.9.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 28.09.2015
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 9.9.2015 25.09.2015
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2015 24.09.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (V. zmena) 24.09.2015
IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17. 9. 2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 24.09.2015
Prehľad poskytnutých športových dotácií v r. 2015 21.09.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 10.09.2015 17.09.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8.9.2015 10.09.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 2. septembra 2015 08.09.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 31.08.2015 07.09.2015
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 19.8.2015 20.08.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (IV. zmena) 20.08.2015
VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.7.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica 28.07.2015
Uznesenie č. 12 - VIII/2015 - Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 – 2013 27.07.2015
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2015 16.07.2015
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie a rozpočet a majetok mesta zo dňa 13 júla 2015 15.07.2015
Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 01.06.2015 09.07.2015
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 18. 6. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 24.06.2015
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2015 (III. zmena) 22.06.2015
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 10.6.2015 22.06.2015