Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2017 23.04.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (II. zmena) 20.04.2018
Materiály pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 19. 4. 2018 18.04.2018
Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1.štvrťrok 2018 (nad 5.000 €) 17.04.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 5.apríla 2018 16.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9.4.2018 13.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 28. marca 2018 11.04.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 26.03.2018 28.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.03.2017 15.03.2018
XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie 27.02.2018
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2018 (I. zmena) 21.02.2018
Prezencia Mestského zastupiteľstva Stará Turá rok 2018 19.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie dňa 07.02.2018 09.02.2018
Materiály pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15.2.2018 08.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre životné prostredie zo dňa 6. februára 2018 08.02.2018
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 1. februára 2018 07.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 31.1.2018 05.02.2018
Zápisnica z KVUPaD konanej dňa 29.01.2018 30.01.2018
Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá - smernica č. 10/2017 – IS 30.01.2018