Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Verejné ponukové konanie - odpredaj ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 25.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STRIEKAČKA ŠKODA CAS 25 15.04.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj garáž na Ul. Gen. M. R. Štefánika 12.05.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj KOVOVÉ REGÁLE OZAP a ČISTIACI STROJ CLARK 15.04.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj Kultúrny dom Topolecká 20.06.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj Kultúrny dom Topolecká 04.09.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti KD Topolecká súp. č. 2117 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytov na Ul. Hlubockého 04.09.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu na Ul. Hlubockého 15.05.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 17.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - budova súp. č. 111 06.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - Kultúrny dom Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej 10.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - pozemky v priemyselnej zóne v Starej Turej 24.08.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti Kultúrny dom Topolecká 12.07.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 16.02.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, budova súp. č. 155 na Ul. Hurbanovej v Starej Turej 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 443/1 , na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 45/8, na výstavbu bytov v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemkov na Ul. Mýtnej v Starej Turej 15.07.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 08.01.2009