Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytov na Ul. Hlubockého 04.09.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu na Ul. Hlubockého 15.05.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 17.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - budova súp. č. 111 06.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - Kultúrny dom Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej 10.09.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - pozemky v priemyselnej zóne v Starej Turej 24.08.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti Kultúrny dom Topolecká 12.07.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 16.02.2010
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, budova súp. č. 155 na Ul. Hurbanovej v Starej Turej 05.03.2009
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 443/1 , na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 45/8, na výstavbu bytov v Starej Turej 20.11.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemkov na Ul. Mýtnej v Starej Turej 15.07.2008
Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu bytov ul. Hlubockého v Starej Turej 08.01.2009
Verejné ponukové konanie - pozemok parc. č. 443/1 - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej 26.10.2009
VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 7.5.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 13.05.2015
VI. zasadnutie MsZ - 17.5.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 23.05.2011
VI. zasadnutie MsZ - 23.8.2007 24.08.2007
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 18. 6. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica 24.06.2015
VII. zasadnutie MsZ - 23.6.2011 - uznesenia a hlasovanie poslancov 01.07.2011
VII. zasadnutie MsZ - 25.10.2007 31.10.2007