Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2011 – 2013 08.12.2010
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2012 – 2014 15.12.2011
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2013 - 2015 14.12.2012
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2015 - 2017 16.12.2014
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2017 - 2019 16.12.2016
Programový rozpočet mesta Stará Turá na roky 2018 - 2020 15.12.2017
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Stará Turá 04.03.2008
Rozpočet mesta Stará Turá pre roky 2008-2010 17.12.2007
Rozpočet Technických služieb mesta Stará Turá pre roky 2008-2010 17.12.2007
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 15.03.2016
Smernica č. 3/2011 Na sprístupňovanie a zverejňovanie informácií 30.01.2012
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií na Mestskom úrade v Starej Turej a orgánoch územnej samosprávy a vedení evidencie priestupkov č. 6/2017 12.07.2017
Sociálny sprievodca mesta Stará Turá 30.05.2013
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 29.07.2016
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 1.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 18.04.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 2.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.07.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 20.10.2016
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 3.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 10.10.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2016 (nad 5.000 €) 18.01.2017
Správa o zákazkách z e-trhoviska (EKS) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4.štvrťrok 2017 (nad 5.000 €) 17.01.2018