Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Kolektívna zmluva SLOVES ZO MsÚ Stará Turá 09.01.2017
Kolektívna zmluva ZO SLOVES pri MsÚ Stará Turá pre rok 2016 11.01.2016
Kolektívna zmluva ZO SLOVES MsÚ Stará Turá pre rok 2015 08.12.2014
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 - 2021 02.11.2016
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2012 – 2016 27.06.2012
Komunitný plán sociálnych služieb – navrhované priority pre všetky cieľové skupiny 11.04.2012
Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá 08.09.2016
Manuál triedeného zberu 27.06.2016
Materiály k XXXI. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva 21.9.2017 20.09.2017
Materiály pre XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26.10.2017 19.10.2017
Materiály pre XXXIII.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14.12.2017 07.12.2017
Návrh Konceptu územného plánu Mesta Stará Turá 24.11.2010
Návrh územného plánu Mesta Stará Turá 17.08.2011
Návrh Zadania územného plánu mesta Stará Turá 22.02.2010
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti na Ul. Gen. M. R. Štefánika 362/38 19.09.2012
Odpredaj - ZIMNÉ PNEUMATIKY 24.11.2010
Opatrenie č.1/2001 - Opatrenie primátora mesta k úprave úradných hodín pre styk s verejnosťou 19.02.2001
Organizačný poriadok Mestského úradu v Starej Turej 27.02.2004
Organizačný poriadok Mestského úradu v Starej Turej 27.02.2003
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 02.07.2009